Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Premium Member OxnotUnknown Recent Activity
Deviant for 3 Years
14 Month Premium Membership
Statistics 2,889 Deviations 4,270 Comments 10,725 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Activity


very interesting by Oxnot
very interesting
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...g2...w....26...Eam5aequL5.XB9hZaRXW1Eiikkw/XMVyX4tCpWasJVzWZACt/czo/k
................................7drfheLDE/2........Y./..................q.2...wD
...Uz6....EI..../MU0/.....ky3...l.....E3......ANdW3i6KjD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12../2UaNaNaNaNmzoAnAnAnAXyD........6.A...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDepwFpcOwFwXyF82CKJFXyK2rYC2OzSeDNqFAASG7usf3FHlTnpF2z.OwTWEvHKjDQPwl41Qp
cu96FyPgSCNxyO5MIYNAR2lDU.....Y23.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw4jvro/....................................J....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.F.65......61...kD....r/...c3....F....6/...U2.....SH52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0...........Ek6zzD.....hE2Jv5G0.vVXkJKZSOzD..........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U1....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUnFLMmNKOZl4Nic4Qb/..............
E....AU.V2E.....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UQ..........................k/C.......
...................ozoAnAnAnAnyj........A.oAnAnAnAnwz........EyD................
................................................................................
.....................A.....3....3....Y2NZBbFj7LPplKM..pPr/......................
.....................cNaNaNaNqyDBnAnAnAn5.InAnAnAnAsz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................u/...E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0M..................sz1........sz.........zD........I.2.....
...3./.......E/E...................wz...........................................
............................................}
{Titel: very interesting}
Loading...
charmed by Oxnot
charmed
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...g2...h....I6...kozzzzzzz5.TktYBXxzz/ksVlNV6p/3tvEqbeLeVJHyineTyzzzz/k
.................................c8dFANF352........Y./.........E........K.2...wD
...Uz6/...kG..../MU0/.....E47...B.....E3.....26/E5Ujk/MD/.EEIb5ELyzb.dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12../2..............................sz9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kDxPGkX5Os8qHVKGsnj0yZxOit1z.iSbDj7SJn3w8sLq1yCcHTN4iWxUA7JovCxiEDSW8l3byo
/oPdWolxi1C0xqY/.oPXahNDU....yHtr.............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/..............................EEIb5E3....U..
.....Ksulz1.....kzzz.wzzz1.U..6......Q2...UB.........U5....F....6/...A1.....wRLI
NE2U.ydelyjeYFnzTeOgz1....6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........VEU0.wzj.0..R8Zc4xRczinuvBTuCfxD.kD.......E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wzzz1U7EgU7j1/U....a.l0awz5FzdH.En7
HE1zzAffW/ECqQGCxzZX.45.X.05XYeT.....M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E6..3M./JJE.....I....A....EE0x4SBx4NoE4.FJLMo/kNgJqQ............................
..........UAnAnAnwzwzAnAnAnA9zyD...................wz.........zD................
................................................................................
.....................k...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................wzzzzzzdAzD...........nAnAnAH.wz.........zD................
...................................3.1..........................................
................................/....E/...E/....T/pPgZbFjl4NhALSh/kR............
........................................M.2.....................................
............Hs3E................................................................
..........................................E0....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI....
..........................U/4MU/4M.........BnAnAnc2..5......OK1ErAnAnAnF2.2aNaNa
Na0lz........L1E...................ez0.......IwD...................iz0..........
.....................................................M4....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/..r/.......................Q..4MU/.6...........oAnAnAnGBzDOaNaNaNabzHnAnAn
ADC2./.......u/E.......Y5.A.....EsHU./..........................................
................................................................/....E/...k0....
cJ4PdVLG4B3.VlaKn64.m.........................U1.....6U.0...............kz1.....
...wz.........zDOaNaNaNatz1...............................UaNaNaNaNiz.........zD
...................../......................................................}
{Titel: charmed}
Loading...
the eye by Oxnot
the eye
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...ET...2A....bvQt2nLP3.jd4vuOp968ERhE5eAhAqx9uGQHkz/dQzAvpI87Py4/k
................................XJsfU057E.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....EV0.../M.1/.....UI2...60....E3.....IVeS2VBFOmD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2UaNaNaNaNaz0..........aNaNaNaNG.A...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDuenyMHQ1Gx1..........a8cWNaHIqbjqQ4XrinCcqfiugDq2rUIz2eObDaHIqbjReqtXt2Z
xtHdU8aNCFNTywjVrRBlB6pDU.....IhW.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDR4Flxw2jvro/....................................c....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.C1...M2...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1............2t.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz4...........E.3.wD.....K4y.iv1/.vF92FpyVY.k...........62E/.
..6E..EVjiO8eGyj.0BC4POwoz9..........2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2k.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........EnAnAnAnAxz.........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oIMiFKMgJ4S................................
.Q..4MU/....0........cNaNaNaNC.EOaNaNaNanzfaNaNaNaNsz...........................
.............k.E........A.YNaNaNaNalz0........zD................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................6.InAnAnAng..1.......2.E................
................................................................................
............................................}
{Titel: the eye}
Loading...
sunken treasure by Oxnot
sunken treasure
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...kvXBbCAXf2.5NgsNC83CAE0V5OQOSY6.Y4lfO0d4YlzqvCRvbBm/0E
................................OJII35PqHz1........Y./..................q.2...wD
...Uz6....Un..../Q.1/.....UX5...F0....E3.....kLl5SD0O7qD/Q.........m/dkpXm1.OaNa
z.EnAnQD12../2UxeXtfY1owzYJArk4Wf8uD.YGva/45mz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQD1.PghBh1FwPJ.vc1OgJXzOQYz2xQMDnjpPM6DzSR9yHN3vKvjw20zMARUrVa8HrjBNAS.Aam
ox1VOlCLS5/BzKdCl0t9ohsDU.....ILK...72........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xcy9..............DlvyBR..................E....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U.U1.f....M2....D....m....U5...kE....Y....c4.....SJ5A
nU1U.W1KEyzlciszsU3Yzj0...6.223.zzSi...Fbf24LNvD6wXl59h0xz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz............z1...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E../.6E.F2E.....I....c.....FjFKNX34OZFaQjtKG4B3.h/........................U/4MU/
4M........kpX0LD8QR..F8xLitRXbyD..........E3qmz.wC7oz........Uyj................
................................................................................
.....................Q/....3....8....2oIp7bNBx4Nl..O4x4PY/......................
.Q.......MU/4M.......AnAnAnAnozD........sz9........xzcNaNaNaNauD........gzfnAnAn
AnAvzAnAnAnAnQzD.......Mv.A.......E/.1.......c1k................................
................................}
{Titel: sunken treasure}
Loading...
climbing by Oxnot
climbing
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...Ea.jXYv0f4.HhCsG243P5E5DhnJw4L..ArTZ9Pwb6..rHPL0IaetyD
................................1lMMRnBnUz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....r/.../M.1/.....EC4...17....E3.....A6Q8UKyiKpD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.EnAnQD12../2UetS2DLol0.vN1pM1RAIvjKc5kTp7A8y1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDtr2ZFT0K/yXFWb4l6HK5z6FniQhvHPljl.zx7NN6ovnTbccrt2KQzchpKskj4srDJTCGs7.Q
WwXlhC7aTLUTz0FAj8OJU3rDU.....IEg.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................w....k1.
.....Ksulz1.....n/kz.wzzz1.U..6......U5....D....w0...c3....F....6/...E2.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzn4CwzX03..M.pk/.zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1............2Q.kFrA0.
.odIWOorVy1.6.IPA/Jwz.........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0........E..........2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................YbZ20UvNPcva6/VnJ2.yRiibv27K8uW..XR
SvhI6JrLw/UvNPcvEqbffx6.ibhVi1OTIqNQ.sSq4uy3yh2cc/UvNPcvtubM7Z8.ibhVirvTCVOh.sSq
4uSkzl6eu/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....6E.F2E.....I....c....EEHJbQapoPY31.m.kPgF4.......................k/......U/
4M........UaNaNaNaNwzcNaNaNaNaxDOaNaNaNSzzHnAnAnAnAgzoAnAnAnAHxjmAnAnAnAnyH.....
..Ytz........F1E.......Uj.A.....................................................
.....................2.....3....0....wpIX34PZB2BY/..............................
.....................MaNaNaNa7zDoAnAnAnAjz1.....................................
................................................................................
................................}
{Titel: climbing}
Loading...

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:icondark-beam:
dark-beam Featured By Owner 4 days ago  Student Artist
Catch them points thankssssssRainbow La -plz account- 
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner 4 days ago
You're welcome!
Reply
:iconrecycledrelatives:
recycledrelatives Featured By Owner 5 days ago  Hobbyist General Artist
Thx4FavingWork by recycledrelatives    Pot-of-flowers-transparentsmall by recycledrelatives  
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner 5 days ago
You're welcome!
Reply
:iconmiincdesign:
miincdesign Featured By Owner Feb 23, 2015
Thank you for all the +fav~~~~ :heart:
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Feb 23, 2015
You're very welcome!
Reply
:iconlecristal:
lecristal Featured By Owner Feb 23, 2015  Professional Digital Artist
Roses for you by KmyGraphic
thank you my friend for the favs
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Feb 23, 2015
You're very welcome!
Reply
:iconglo-he:
GLO-HE Featured By Owner Feb 20, 2015

  :+fav: Thanks :iconkornblumeplz: 

Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Feb 20, 2015
You're welcome!
Reply
Add a Comment: