Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Premium Member OxnotUnknown Recent Activity
Deviant for 2 Years
14 Month Premium Membership
Statistics 2,688 Deviations 3,877 Comments 9,224 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Activity


big rock by Oxnot
big rock
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...E//4etufaD.vnfA8cGsBAEywz/mALeLx107iNirQ5A.HkCpnFKWn0E
................................xQg2Eogpqy1........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....C0.../M.1/.....Eg1...u6....E3.....Y1JdJbUazrD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.EnAnQD12../2kAnAnAnAngz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDrsdZcIHVdy1..........g0NWED.cHhjRrqNdLzZwuXr5amAihzdzQUVvOxjn3tDehJuWjKd
HvXBC71qzCLYzi7Va2XPvTuDU.....2Tf.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................x....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U.2/.L....M2...EC.........c3...kE....Y....w3.....SL52
nU1U.W1KEyzlciszsU3YzTAe9066oc..zzSi..EKY2E.lOyD627Q7hwqez1...........m.8.kXWF1.
.s6QZJdbqz9..u68Yrpuz.........../EE1zzzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnhKSW3qMfRaQjJbPYRX9e/rN........
E....AU.V2U.....I....c....EHZtqNZ7rA.E4.gdpAW/............................U/4MU/
4M................Uxz........E.E........2.2.......././.......O1k........0.A.....
..KB.1..........................................................................
.....................2.....3....9....gqPXVqLjB4R.s4RU.pPr/......................
.....MU/4MU/4................szD........sz1........yz........E.E.......UK.A.....
..U6.1.......F1k.............................O1E........Uz1.....................
................................1....E/...k1..../7oPs/3PVFLOiJLP................
............5.U/4M....E11Ak.16..BnAnAnAngz1........wzOaNaNaNaB/E.......U4/A.....
........................................................kz1.....................
............................................}
{Titel: big rock}
Loading...
planes by Oxnot
planes
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A....ro38AJff1.XYux5Ewun5EUqUsCNytczf/nCJ7xUNazOMF5LGLX3zj
................................hyQaHUqDrz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Uh..../M.1/.....kA/...U0....E3.....EuMDT3yKxnD/..........m/dkpXmn.OaNa
z.....cD12../2......................BnAnAnAngz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDJuMDcHCOwwnd871k/A7CzyLmFK4oUWqj7jn0cgxqWxX5psLWkruLzacaSsob59oD74jNTgb6
Ux9Qt3g/h0nMz4OGCE6wa2iDU.....2I3.............sD.6....sD..G.0gcel7cKd9yjjBIi4OUZ
3zvOeiYfLh8wzqAnAt1...sD....zw2jvro/....................................J....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1UX..6.a/...Q3...EF....S3...24....F....6/...I1.....SF5I
...U.W1KEyzlci6..06U.QAe906.o2nzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........m.XxzXWF1.
.cromYhi5.2.KZajjzXyz0..........UEEAzzzz.............s/Fbf24LNvj..........E.2Amz
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................k8ip0.E./2Ev1leCq3../2E.JT6wC2H..2E
./2wmw6Rd/.E./2Eg9YH2Z7../2E.pMHtluI..2E./27MpLUf/.E./2Ew8aNvR8../2E.FKPwVLV..2E
./o/sxLGK/.E./2E...1Ps/czzF.S..cyz1.Y..cxz3..s/c................................
E....6E.F2E.....I....A....EE0x4SBx4NoE4.rJaQ....................................
...................../........zD................................................
................................................................................
.....................2.....3....3....wpIdtKEk/bQjV5.............................
02E./2........................zD..........EnAnAnAngyzCnAnAnAngyDOaNaNaNady9.....
................................................................................
................................}
{Titel: planes}
Loading...
ornament by Oxnot
ornament
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...g2...w....26...UI8bZW0Fw..vflouuR5q1Enkzd96a2YwXP7ms3oA8xzKslPr8Q.WzD
........................................kz1........Y./..................4/2...wD
...Uz6....kK..../MU0/.....UA/...S1....E3.....wwUvCfRPLpD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDolFZd9iBmx1..........KzJxr2fLrdjiAZeBnNCHuXP4fJZymxOzslPySyorRqDPaV0iHmo
KuHDcNPuHTrNzayP2AdjQjqDU.....IQ8.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................w....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.c/...M2...EE.........c3....F....6/...I1.....SJ5Q
Sc3U.eoZgzjdqZ3.8R7v.MeRN/6.nc..zzSi............6wyBIC4OWz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E....AU.V2E.....I....c.....FjFKNX34OZFaQjtKG4B3...........................U/4MU/
4M.........dkpX0LDu/.F8xLitRXryD........EzP3qmz.wC7oz........O2E.......Eh.2.....
..cB.1.......0/E........0.A.......s2.1..........................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/kRM71.....................
......U.06U.0................E/E..........EnAnAnAngwzCnAnAnAnAvD................
...0./.......U.E...................0./........zD................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................YaNaNaNaNszqAnAnAnAnxD................
................................................................................
............................................}
{Titel: ornament}
Loading...
eight points by Oxnot
eight points
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...EPgSoORrh9.XsOynPTUJ7EThnc/fdb5yv2OXPhuIuozkS1oLcmNY/E
................................MGKUOrFa5z1........A./..................y.2...wD
...Uz6.....Y..../M.1/......N/...D/....E3.....2/0dI4pTvqD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../.k2RWXvWI5fz2tIxYnCfUyDBV.FaJvtiz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDp4SHXVkgMyvfz62kkwV2zsBd2vaQDzjjxi7Fw9xQGwPBHw7Nvn8azWsS4rCJ83pDxlsL0Xva
wvfEaO0QieIIzoso79E.hWtDU.....2TD.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xcv9..............DlvyBR..................w....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6......61...EB....S3...c3....F....6/...61.....SJ5Q
tM0U.ydel0geYF1kTeOg.5V6W.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWczH...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0...........EU0.wzzz1..kndRjg/xzs/alwF.HWzD..........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.AU.V2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.b31.................................
...................6./..........................................................
................................................................................
.....................w.....3....5....wZOplKOVVbA.s4RU.pPr/......................
.....................Y0LD8QxckwDaNaNaNaN4z1........sz...........aNaNaNaNmzfNaNaN
aN4xz...........................................................................
................................G....E/...k/....1JbMdBKIp34R..EG4B3.VtKN........
........................................Ez9........wz.........zD........kz1.....
..............zDOaNaNaNa7z1.....................................................
............................................}
{Titel: eight points}
Loading...
radio by Oxnot
radio
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...EqoEnzNybtz4xl24ICNr2EKK4dQP2E.xnAkq.s/1foz2yeuwbRKD/E
................................BszIluTbaz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6....Ua..../M.1/.....US/...g....6E3.....2Cmj9CIP.pD/..........m/dkpXm1/OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDb68jpsIltx1..........89FWynUQIejuRZbRcL2itX.75KRRgOSzYl7BSg8O7oDVjZZpuk/
ZuXP1RFmecZEzCqXuAL5farDU.....YM5.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................4....M..
.....Ksulz1.......kz..6.z1.u.Y5.B/...U5...UD....S3...c3....F....6/...61.....SR52
Sc3U.qFG9yzb2zD.8R7v.MeRN/6.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1............28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................sFt0UvNPcvWBliYV7.yRiibHg7q4JG..XR
SvB7tw5dO/UvNPcvYCoNox6.ibhViXVHpZvf.sSq4uyeMV5WG0UvNPcvXAqjOZ3.ibhVifNPWtOT.sSq
4uy2st6dP/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E6./36..F2E.....I....k....EHZtqNZ7rGjB4OK71...............................U/4MU/
4M.................0./........zD..........E4JJJJJJJpz...........................
..............................................zD................................
.....................2.....3....9....UKNgZ4S7NoI................................
....C.....U.06................zD........kz1........wzcNaNaNaNazD................
................OaNaNaNaty1........wz.....................2.....................
................................}
{Titel: radio}
Loading...

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconlia-brisa:
lia-brisa Featured By Owner 2 days ago  Professional General Artist

Thank you for the fave in my Book of life Collection!!!!  :hug:

Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner 2 days ago
You're welcome!
Reply
:iconrecycledrelatives:
recycledrelatives Featured By Owner Nov 13, 2014  Hobbyist General Artist
ThxFavingWorkBlack by recycledrelatives  Dog by Digithalie  
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Nov 14, 2014
You're welcome!
Reply
:iconembeel:
eMBeeL Featured By Owner Oct 26, 2014
Thank you kindly for the :+fav:!
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 26, 2014
You're very welcome!
Reply
:iconbatjorge:
batjorge Featured By Owner Oct 10, 2014  Hobbyist Digital Artist
:wave: :cake:
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 10, 2014
Thanks for the cake!
Reply
:iconm-i-t-c-h-e-l:
M-i-t-c-h-e-l Featured By Owner Oct 8, 2014
421fddfdc09770c3ef7bf38efd8c9f85 by M-i-t-c-h-e-l Thank you very much for the fav!
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 8, 2014
You're welcome!
Reply
Add a Comment: