Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Premium Member OxnotUnknown Recent Activity
Deviant for 3 Years
12 Month Premium Membership
Statistics 3,055 Deviations 4,604 Comments 12,686 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Activity


schematic by Oxnot
schematic
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A....EGmJ2a/stz0I8KwmfkOyjGy1Xv/X4cw9C3X09zbYjzoE4Rz8NzRyj
................................joBEv36qT12........Y./....................2...wD
...Uz6....ko..../M.1/.....E4C...w1....E3.....UqJ540qUPZD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDPcnsmaLH0u1..........uuWX7hfwrOjQH8qQI9shqHNBeRAFdDGyEn7KbcNw6cDfvDJ.aXR
opnJ2rpWalXUyO680zGIuXYDU.....YjX.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................b....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1UC.63.v....o1..............w5....F....6/...c4.....SF52
...U.W1KEyzlciszzDPqzThfz1M.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.2XwzFrA0.
.Eot8VlJqy9.kndRjg/xz...........XEkB.wzzzD5/80.......s/I.........g5.......E/2sUy
3lzg..k8QeS66snj.4LcDBArvy1.g092HFrtz4./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZpA.........................M/.........
..........UNaNaNaNasz.........zj................................................
................................................................................
.....................I.....3....9....woMo34OZFaQjt4B............................
.......1Ak.1Ak...............C.EOaNaNaNadxXNaNaNaN.wz...........................
................................................................................
................................/....E/...E/....TBJOi32Qk7rPs/..................
..........U./2E./.......................kzHnAnAnAHCwzcNaNaNaNKzj........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: schematic}
Loading...
frames and bulbs by Oxnot
frames and bulbs
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...Ur8uZ/JNl3.thQSmQRQQ/EW0Tn4sHgK.oM2giRm7U3.Rw6LNfULQ/E
................................KRpy9Kn8f02........Y./.........E........kz1...wD
...Uz6/....O.....M.1/.....EL6...l3....E2.....suORW42FfcD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNaVD12../.kX0LD8Qxcsz........U.k..........A...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadD1HJ70OEbiufA4ajmZ4Tfy.5PEBrwcJbD6aqdznzJbuvsDEMp3IIdymNLzjUh9oejrgeJdNOw
Wu9yZXSy6sWdyqtMBExUrxeDU.....I3j.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................h....UZ.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.r.U/......61...EF....S0...c3....F....8/...Ua0....SHD4
...U.8YL8yzlciszziyzz1....6.oc..zzzz..UB3skNKgzD6IsffaWeYzP...........W.Xxzz....
.o0FIhT67.2.bjBj1PWwz0..........W6E1zzzzzD...0.......s/U..........6......../0I/z
./6U..kweelJhO/E.4jcNSUzJ.2.T4UkTol3.3U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cl.HAosWOkR4.e/rN................
E....Ek.l2U5....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/..H/........................k/........
..........Evk8vGC8DwzmTel9RHW/pD................................................
.............................................E/E................................
.....................2.....3....6....wJNTB1FoJqQn/UP7NoI........................
........06...................E/k...................3.1.......E/E..........Yi7lU.
fQcVz...........................................................................
................................0....E/...E/....7FKNnNoPmpKRg34.m/kR............
........................................kz1........../........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
..........................................U0....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/.C.EbQVB1N
......................k/..U/4MU.0.........UeAV3uuNvyzIJJJJJJJJyDem2Kcfbhfz1.....
.............O2E.......U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: frames and bulbs}
Loading...
arranged by Oxnot
arranged
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...EZ0Pfyzzz5.nfuef0uAR/kUrS9Frtn7xfMrUpoRyQGzS4TJE0w/y/k
................................Ngvj5yHE./2........Y./..........BnAnAnAn5/2...wD
...Uz6....UQ..../M.1/.....EO/...b0....E3.....YkWRYnBdNjD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDTaS3Ob22spn.FbQl3rS6zKIhC6WsTpYD12Rm3LQvVw1vvdU/ZOwkvgMV3GWsTpYj4Jf1W6yL
Bt1X3K67WzJHyI4n6FQlh5mDU.....IsI.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................G....k1.
.....Ksulz1.......kz/wzzz1.U..6.P....61...EB......yJ6c3.kD.F....6/...Q2.....SF5Y
...U.ydelyjeYFnz....zfinv06.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................gpfm0U7EgU7xxEHf78.oQm2ogj5GyvT.YXB
bY1SicfVM/k6Ukl6DoXKU/6.a.l0aIAGIZ7Y.M029MmOI3ZMi/U7EgU7gzJcsp7.a.l0aQuOsN3E.M02
9MGGrFuNU0U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2k/....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm.UQ..........................k/.MU/4...
.ok.1................/........yD........kz1.....................................
...sz..............................wz...........................................
.....................2.....3....9....woMo34OZFaQjt4B............................
.......1Ak.1Ak.................E...................wz...........................
................................................................................
................................/....E/...k/....B3qNKB5KNdJPnR5.................
..........................................YGM9FHv5Gyzc2qGooyVYzD................
...wz.........zD........kz1.....................................................
............................................}
{Titel: arranged}
Loading...
blot by Oxnot
blot
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...U2exgs9kK6.P0H5oD71CAEwKZYcju95x98kEKpYypEzGeRa79EaS/k
................................uMLMNUKsqz1........Y./..................kz1...wD
...Uz6....kl..../M.1/.....kw1...N0...6E3.....YLvtcFiLznD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDbCCdT1KSdx1..........KJ9.v0ISHdjGvTC6l44/rvdXHurUZLOzM.0.o0ISHdj8U..h.Zr
IunJh.g9EtBZysVp/qBMtZqDU.....IK2.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................w....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6......61...kC....S3...c3....F....6/...E3.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nE/.zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................g3PY/U7EgU7REkzzzD.a.l0aY12EyaJ.En7
HEnSUwLfF0ECqQGCk0HdZi9.X.05XszDgm4c.M029MW09Rddo/U7EgU7TMJFBV8.a.l0awOKz1...M02
9MmUrlJLO/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E.F2E.....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5...........................k/..U.....
..........UaNaNaNaNyzoAnAnAnA1yjzzzzzzzTizXaNaNaNaNOz0......../E........szH5OFqC
TzItz...........................................................................
.....................2.....3..../....wZFjl4NdtqNl..POBXM........................
.M/..2.........................ElpX0LD8QZz1........wz.........zD................
................................................................................
................................}
{Titel: blot}
Loading...
parts by Oxnot
parts
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...ET...2A...Uivfin/OO7.zph46oo/n1E.N1JzOca5.IpSHXfw6I8.r2vmzWUev/E
................................tH/Xq40b9z1........Y./..................6.2...wD
...Uz6....kH..../M.1/.....EF/...t0....E3.....MVnGNgMXdqD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2EnAnAnAnEuzcNaNaNaNExjnAnAnAnYrz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDBHeIBwotHyPhgTYjxTNSza8sP45pdRqjN3FgiBaPqxHv4JPwwuXUzCbB4sZPl6tjIFJPP4rz
kxH5z60ucsSYziGEbGWuNGsDU.....Y44.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................Y....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U.w4......M2....D....Z0...c3....F....6/...A1.....SF5A
...U.W1KEyzlciszKuepzTAe9066oc..zzSi..kYEkti4xyD6AL9s6JkUz9............2Q.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek.l2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................sG./..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S............................
.Q.......MU/4..................E........Uz1.....................aNaNaNaNqz1.....
................................................................................
................................3....E/...k...../7oPspoPYF1N.QLNm/..............
..........................................2........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....c....EEHJbQapoPY31.........
......................k/......U/4M........kAnAnAnAH/./.......UzjaNaNaNaNuzHnAnAn
AnAuzCnAnAnAnQyDaNaNaNaNSz1........uz.......U41E.......Uq.A.......w8./..........
........................................................}
{Titel: parts}
Loading...

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconrecycledrelatives:
recycledrelatives Featured By Owner 1 day ago  Hobbyist General Artist
Thx4FavingWork by recycledrelatives  Free Axolotl Icon by warriorgriffin  
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner 21 hours ago
You're welcome!
Reply
:iconlecristal:
lecristal Featured By Owner May 8, 2015  Professional Digital Artist
Oxnot by lecristal

your very welcome my friend Oxnot
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner May 9, 2015
:D (Big Grin) 
Reply
:iconlecristal:
lecristal Featured By Owner Apr 16, 2015  Professional Digital Artist
patienter inertia by lecristal

thank you my friend Oxnot ;)
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Apr 16, 2015
You're welcome!
Reply
:iconlecristal:
lecristal Featured By Owner Apr 9, 2015  Professional Digital Artist
:iconhug1plz:
thank you very much for the favs my friend
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Apr 9, 2015
You're very welcome!
Reply
:iconlecristal:
lecristal Featured By Owner Apr 8, 2015  Professional Digital Artist
metam prospere by lecristal

thank you my friend Oxnot
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Apr 8, 2015
You're very welcome!
Reply
Add a Comment: