Shop More Submit  Join Login
About Deviant Premium Member OxnotUnknown Recent Activity
Deviant for 2 Years
16 Month Premium Membership
Statistics 2,636 Deviations 3,765 Comments 8,020 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Activity


object three by Oxnot
object three
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...EymohNlIt1.rWYdneV3CAEXIoVPaj07.QmdoZ1ZiD8zwPWFfnR.uzD
................................aXd/BM4sZz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....kJ..../M.1/......B0...x.....E3.....2tn5w0ua0pD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2........Uwz0..........BnAnAnAnUz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD.JM/j9IsFrfVkbqfaGeSzs4k9LXSHLejA8oPKKjQfx9Zg5b7bJfcyahpUYb3KPrjsqo0vNVp
qxfQ.Dxx4ibZyMTzVENxmhqDU.....238.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xcp9..............DlvyBR..................A....M..
.....Ksulz1.......kzMwzzz1.U..6......M2...EB....y1.06A4..U.F....6/....3.....SF52
...U.W1KEyzlciszGrhvz1....6.os..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1............25xzFrA0.
.gySnbinOz1.dhSA5XWrzC........../EU0.wzzz1...........k/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2./....I....2.....InJKRYx4K272....IjR5.................................
...................wz.........zj........Uz9........sz...........................
................................................................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
..............................zD................................................
.............E/EMo0FIhT67.2.......U9./.......w1E................................
................................0....E/...k0....GZKNh3aPi71.H/UFH/..............
..........U/4M..........................................................kz1.....
...../........xj..............................zD..........EwcBCWpWDty.........zD
........kzfaNaNaNaNiz.......................}
{Titel: object three}
Loading...
object two by Oxnot
object two
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A....c.8Tirr53.HrhzQMGhI9EXL4DWz8pI.gy5JrsFk8BzEAjpxB5xY.E
................................dsVdRgJwSz1........A./..................y.2...wD
...Uz6.....f..../M.1/.....UYL...n.....E3.....6w4Xq/k9SpD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.U0LD8D12../2........Uwz0..........OaNaNaNahz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDwgoVdx1GNrP/TFJGnMhUzYgP1bKgQvejmNX7gx.OnxPvUUjCrEbeyStWOvl9Z.sjpqIBUwG7
.yfVsqwkEdwbygOa3eq1cBrDU.....2MR/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xcp9..............DlvyBR..................9....M..
.....Ksulz1.......kzMwzzz1.U..6......M2...EB....y1.06A4..U.F....6/....3.....SF52
...U.W1KEyzlciszGrhvz1....6.os..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1............25xzFrA0.
.gySnbinOz1.dhSA5XWrzC........../EU0.wzzz1...........k/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2U.....I....2.....InJKRYx4K272....IjR5.................................
...................wz.........zj........Uz9........sz...........................
................................................................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
..............................zD................................................
.............E/EMo0FIhT67.2.......U9./.......w1E................................
................................0....E/...k0....GZKNh3aPi71.H/UFH/..............
..........U/4M..........................................................kz1.....
...../........xj..............................zD..........EwcBCWpWDty.........zD
........kzfaNaNaNaNiz.......................}
{Titel: object two}
Loading...
shells by Oxnot
shells
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...Ur89oSGR1..5aYnj4sPc6EjZONUerJLzPneihfp4u8z2Y2DCYVR1.E
................................GjkEtZ6yiz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....U4/.../M.1/.....kN3...2/....E3.....c1yElbG4SoD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.EnAnQD12../2UaNaNaNaNaz0................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDe4Fsr8aE7rfOUme9J5hQzEwfb9MWJvdje3AIoSdZmxvha.cy6hoQyG/XZQ.a7SojqMu57UNW
5xP5yHbmOFbbyUeZ/9vZK8rDU.....Ilv.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xcp9..............DlvyBR..................P....M..
.....Ksulz1.......kzMwzzz1.U..6......M2...UD....L1.06A4..U.F....6/...g3.....SF52
...U.W1KEyzlciszGrhvz1....6.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........k/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2E.....I....2.....InJKRYx4K272....IjR5.................................
...................wz.........zj........Uz9........sz...........................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................E/E................................................
.............E/EMo0FIhT67.2.......U9./.......w1E................................
................................0....E/...k0....GZKNh3aPi71.H/UFH/..............
..........U/4M..........................................................kz1.....
...../........xj..............................zD..........EwcBCWpWDty.........zD
........kzfaNaNaNaNiz.......................}
{Titel: shells}
Loading...
cutting by Oxnot
cutting
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...E6R5J/z7S4.PQJT.vE2CAEeYd1Bi1irwfkrgEZUhwyzKQmF.9Non.k
................................6fmnbm0Rqz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....UT0.../M.1/.....E6/...C/....E3.....AwRhh7It.oD/..........m/dkpXmX.OaNa
z.....cD12../2.........yz0.......Uzj........sz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD0.cH1rIxdx1..........YDM5NHp1JdjpsaBYV3/Cun1fHpnpCaMzCMvX6j7G7qD.flH2nF6
Cu9lRpuwa6ZMzyP.8rQhX7qjU.....236.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................9....k1.
.....Ksulz1.....tzTW.wzzz1kS.66.6/...M2....P.........c3...E6....J....AHz...UJLzW
UsYZgV1KEyzlciszsU3YzTAe9S..oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........Ik2QtjJ/l0.
.Yn60chV2.A.okDIggk1./UNiZyKR6vD3.nMzbQmY1...MZkDBGozsFfM6UpCO.E/QrdlbqnyzP.1c..
dp5O..ErNO9CCyzj.iySnbiney9.nH8X8fAozKm682k9I2/..2MgfDe6Jzf4a54k6Nayz0.1.GPkzSvj
36V0.wjeJ/..YbH0pCL3.1k.bkgrmF/E.IHbU/TVcz1...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnhKSssWOkR4.b/..................
E....6E.F2k.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..................Uyz........E.k................................................
................................................................................
.....................6....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................E.......EH/QaNaNaNaNsz...........................
................................................................................
................................}
{Titel: cutting}
Loading...
swarm by Oxnot
swarm
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...Ux7eb/LKQ/.9UHJ4Sx3F2Efk76Gys9Mz9JnLf3ttovzCZOsdHdLtyj
................................IkJGqNX10.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....e..../M.1/.....Uj/...U/...6E3.....2kY87R1hEnD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDgU6vAqT3Px1gDBVa3PwHzuG99mPCkrnjNceVcRoU9xnjZ38QUSIFzIZ2A30JmgpD/iDq0JZp
3xv791/p.7UKz84gE7iLZxoDU.....oe4.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................B....k1.
.....Ksulz1.......kz/wzzz1.d.g5.a....M2...kC.......06c3..UkE....9/...Y1....UJLzF
GY0U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..o.F.z9aM..U0EWsLYK.E6o0FIhT67.2..........2U.XxDU.wD.
.o0FIhT67.2.R8Zc4xRkz0..........36k6wzzj/1..SbKqxCJwz0/U.vAvfV.k.EihN3x03.Q.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD...........k7....................
/6U0.wzzz1...................................k7eN0.E./2EE2FYXe6../2E.xV6M8cb..2E
./o9nw2eY/.E./2EzAoc2R6../2E.xPHQF5Z..2E./oKMtLT50.E./2EY94XRu8../2E.pLPjWOE..2E
./I0sh5iC/.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnhKSW3qMfRaQjJbPY7X9e/rN........
E....AU.V2U.....I....Q....kEp7KOX3JRVF5.oEoM....................................
..........UaNaNaNaNvzMaNaNaNaFzDnAnAnAnAfzXaNaNaNaNsz...................synNaNaN
aNqlz...................kz1.....................................................
.....................2.....3....3....wpIdtKEk/bQjV5.............................
02E./2.........................E...................wz.........zD................
................................................................................
................................0....E/...U.....T3IPVdLOiRaEjV5.................
............5...................nAnAnAnA5.YNaNaNaNauz...........................
................................................................................
............................................}
{Titel: swarm}
Loading...

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconbatjorge:
batjorge Featured By Owner Oct 10, 2014  Hobbyist Digital Artist
:wave: :cake:
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 10, 2014
Thanks for the cake!
Reply
:iconm-i-t-c-h-e-l:
M-i-t-c-h-e-l Featured By Owner Oct 8, 2014
421fddfdc09770c3ef7bf38efd8c9f85 by M-i-t-c-h-e-l Thank you very much for the fav!
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 8, 2014
You're welcome!
Reply
:iconplumita1:
plumita1 Featured By Owner Oct 1, 2014
:iconheartsignplz: Thanks a lot for commenting and faving! :iconforyouplz:...Did you call my name? by plumita1
:iconhappybirthday2plz: My best wishes. I hope you had a fantastic birthday! :iconbouquetplz::iconchampagneplz::iconpresentplz::iconluckwishyplz:
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 2, 2014
You're welcome and thanks for the best wishes!
Reply
:icontaranakislenderman:
TaranakiSlenderman Featured By Owner Sep 30, 2014  Hobbyist Artist
happy b-day!
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 1, 2014
Thank you very much!
Reply
:icontaranakislenderman:
TaranakiSlenderman Featured By Owner Oct 2, 2014  Hobbyist Artist
you're welcome :)
Reply
:iconrecycledrelatives:
recycledrelatives Featured By Owner Sep 30, 2014  Hobbyist General Artist
Happy birthday by Digithalie

I hope you are having a wonderful birthday!
Thanks for faving my work today also!
Reply
Add a Comment: