Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Premium Member OxnotUnknown Recent Activity
Deviant for 3 Years
14 Month Premium Membership
Statistics 2,942 Deviations 4,420 Comments 11,389 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Activity


asteroid by Oxnot
asteroid
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...N2...2A...EmjID8EhcqzGGuQ4rP3OyDFZhxqFiaszHRqYdpkw7zzEGuQ4rP3OyD
................................R.Uj6sBR3.2........B./.................US/2...wD
...Uz6....kp..../Q.1/......d....Q2....E3.....2KEnC0Lu1nD/Q.........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2........2..dNaNaNaNewDnAnAnAnAZz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDR7ZJcKglNxX.us4LILI/ze2uDRWBM2oDn0LIrLay.wfmZ8vu5ViKzsbH7xcq8qmDl3gK4CE5
/xf6GxogwsJ9zeY496wu2apDU.....Y71...L1........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................c....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6......M2...kB....m....c3....F....6/...I1.....SH52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.2AqzzzSi...wQOr9PEzD6UNAT2kY6z1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.IXBzAbNvz.........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD...........U4....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnFLMmNKOZl4Nic4Qb/..............
E....2..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........UaNaNaNaPxzoAnAnAnAPxjBnAnAnAnGz1......2RF.1......WF1k.......Yg.2BnAnA
nAnUz0..........................................................................
........................}
{Titel: asteroid}
Loading...
cockpit by Oxnot
cockpit
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...ET...2A....xz2EK6ga0.5fk9sIQdk5EMCeOWs2rFzvfyfYGe/O3.7rPBitFFyyj
................................KgQTm/hdvz1........Y./.........E........6.2...wD
...Uz6.....42.../M.1/......Q8...m.....E3.....gLJGpDANdnD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2EnAnAnAniwzcNaNaNat.zjuAnAnAnAty9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDlY594ox2lunuJoJ72IuoyAB25iA7IIqjm.Zf.ppxYxHWKtmv0JKAzmzidRrn05eDAOOTFnHN
lw9jXEnyORDNzSQbjjnvuDhjU.....YNA0............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xcm...............DlvyBR..................4....M..
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U.c.......M2...kC....S3...c3....F....6/...c4.....SH5Y
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.ookz.0kz...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........Em.F..E.06.
..N7zXFV..A.ZWx.M1fzz..jL425i.zj/EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnFLMmNKOZl4Nic4Qb/..............
E6..3IU.1BE.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........UNaNaNaNq0./..........................................................
................................................................................
.....................6.....3....1....2YEjVLHjF4BY/kRZ75.........................
...............................E........kz1.....................................
................................................................................
................................/....E/..../....T7LNXZ4QmxqMVlaKn64.............
..........U3K...................lpX0LD8QZzHQxckpX0Ltz.........zD........kz1.....
...2./..........................................................................
..........................................E/....I....c....EMh3aSdtqN7NoI........
.........................MU/4...................................................
...3./.......E/E........I.2........sz.........yD..................kD./..........
.....................................................2.....3....9....UKNgZ4S7NoI
....................................C.....U.06................zD........kz1.....
...wzcNaNaNaNazD................................nAnAnAnAf.2........wz..........E
..........2.....................................................}
{Titel: cockpit}
Loading...
spring by Oxnot
spring
Mandelbulb3Dv18{
g......1...k4...w....2A...E84TaQJ/o4.XU95bMI430EyNCHBJ8EF.wrNpXG48kmzuTYWWZHwZ/k
................................aRhyh9AdU.2........A./..................y.2...wD
...Uz6....ED..../M.1/.....Ea/...g/....E3.....A9JKxzBXLlD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../.k2RWXvWI5fz2tIxYnCfUyDBV.FaJvtiz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDmV7Paostxw9yogWwQgLwyK7TsOu1l6nDJES/1.suwvnygSFrpgLEzOvuChb7XjiD1tEvQAb6
mwX/ABMOwriyyYUbs.COdrnDU.....2f1.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xcv9..............DlvyBR..................N....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6......M2...EB.........c3....F....6/...24.....SJ52
tM0U.eoZgzjdqZpz....z1....6.nIozzzSi..kQhUXI/1yD6IsffaWeYzP...........k.I.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................saR9/......bU/GJ/9.QY2E7Z1A1tvV..KD
v.4vmwzzz1......DAoz.........o3GgWoS.w5GUx5AQNdYB0......CMqzz16......2iQXV7c....
..kHuhpWI/.........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E../.6E.F2E.....I....Q....kLeJ5Pd34Sm.UPo/0IjR5.................................
...........iSIsuFV9xz2........wjaNaNaNaNKzfaNaNaNaNqzYNaNaNaNKzjNaNaNaNapzHnAnAn
AnApz...........................................................................
....................../....3....5....AIRWZqMFJLMo/..7NoI.2aPZ/..................
..............................zD........kz1........wz.........zD................
..k../........xj................................................................
................................}
{Titel: spring}
Loading...
landing 2 by Oxnot
landing 2
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...g2...w....26....D.Fhv1sl2.jVfgRy/H05EEGJlAtWn0xXnUF5ARLp2.nwCiBsfoP/E
................................TQY0QUVKMz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....kJ..../MU0/......G/...k.....E3.....gps7k4nsmqD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12../2EnAnAnAnAnz...........BnAnAnAnoz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDlWCg0Ipv5y1..........m85UneUPCfjV1JTM0pEdunVZg89ltYUzI9Sf/yeKvrD2PHh4FYz
huXTt4ksfOhTz8D/WgGQC7sDU.....257.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................c....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.1.c.......M2....C....62...c3....F....6/...M2.....SH52
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/6.nk/.zzSi............6MH/CQa3vz1..........2k.5xzXWF1.
..........6...................../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................kdEs/......ux.d8a4.QY2E7Ji5uVsf..KD
v.4NiAfQd/kT6/qTenXYoa4......Y6GZOLj......EAIx9Uw0......MzJWxW4......wsOEN2U....
...8rhZVn0........k5U..IzzFUQEENyzX6JAELxz3HEApjnFLMmNKOZl4Nic4Qb/..............
E....6E.F2E.....I....Q....EHVRaJnVJKO3aMnB1.....................................
..........UaNaNaNad..RwsMpQ8rpyD8Vh2BhT6rz1........kzcNaNaNaNqyDOaNaNaNadzXaNaNa
NaNvz...........................................................................
.....................2.....3....3....wpIdtKEk/bQjV5.............................
02E./2.........................E...................wzAnAnAnAn2zD................
................................................................................
................................}
{Titel: landing 2}
Loading...
busy by Oxnot
busy
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...4....2A...ElNWDPZyl..HNj3xsO1W4EEPQAJ.WsXw1Rnb2TwfLwzWfl1W0W3VzD
................................yMEMmIpMkz1........A./..................y.2...wD
...Uz6.....y..../M.1/.....EP1...K.....E3.....gNH8ieauMoD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDb0Awui5mlx1..........qFyWUSmWodjO30d5aiCBuH3q2C.RGgPzgeU8UEBL5qDRvyZ5K6B
NuXfWaM0pQRMzeFSAtDb2vqDU.....YI7.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................4....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U....t....M2...kB....S3...Y3....F....6/...23.....SF5I
...U.W1KEyzlciszCzyzz1....6.oc..z16E..UJdtvvzczj6ILTHJK33.2..........2.2XxDU.wD.
.QwRAgHzmz1.hE2Jv5G0./........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek.l2E.....I....U.....IjlKS4x4PYZYFH/...............................MU/46..
................................................................................
...8.VF92FpyVY.E................................................................
.....................2.....3....D....EpPmJrQ6pYJjZ4N.65.........................
06E./2E./2U24MU/02E..........E0E..........................................UXNaNa
NaNazeNaNaNaNayD.........z9........wz........R0E........P.A.......s2./........zD
...................wz.........../....E/...k0....JpaMmJ4Pg3KG4B3.................
............Cs....U.0...........BnAnAnAn2.oAnAnAnAX../.......UzDnAnAnAnAXz9.....
.....AQxckpX0LvD........kz1..........cNaNaNaNavDOaNaNaNaty1.....................
..........................................E/....I....s....kMp7KNoJbMZZYFH/kI....
.........................s....k.16........UaNaNaNaNezEnAnAnAn2zDnAnAnAnAfz1BnAnA
nA1../.............................0./.............................wzcNaNaNaN4xD
oAnAnAnA1z1......../.pAnAnAnAD.E........................}
{Titel: busy}
Loading...

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconlecristal:
lecristal Featured By Owner 4 days ago  Professional Digital Artist
:bighug: REVAMP by IceXDragon
thank you my friend for the favs
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner 4 days ago
You're very welcome!
Reply
:iconmiincdesign:
miincdesign Featured By Owner Mar 21, 2015
Thank you so much for the +favs! Rose
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Mar 21, 2015
You're welcome!
Reply
:iconxantipa2:
Xantipa2 Featured By Owner Mar 9, 2015
Thanks so much for :+devwatch: ... Free - Hug by PaMonk
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Mar 10, 2015
You're welcome!
Reply
:icondark-beam:
dark-beam Featured By Owner Feb 26, 2015  Student Artist
Catch them points thankssssssRainbow La -plz account- 
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Feb 26, 2015
You're welcome!
Reply
:iconrecycledrelatives:
recycledrelatives Featured By Owner Feb 25, 2015  Hobbyist General Artist
Thx4FavingWork by recycledrelatives    Pot-of-flowers-transparentsmall by recycledrelatives  
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Feb 25, 2015
You're welcome!
Reply
Add a Comment: