Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Premium Member OxnotUnknown Recent Activity
Deviant for 3 Years
10 Month Premium Membership
Statistics 3,103 Deviations 4,677 Comments 13,629 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Activity


feeding by Oxnot
feeding
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...g2...61...26...ESJm1K5qO4.lnLQN79C92EYge4kxZpqz9yd0xPwT44.TnHnPevhb/E
.................................gmLlwFoD/2........A./.........EaNaNaNaNC.2...wD
...Uz6.....C..../QU0/......s0...b4....E3.....MNS7YievLjD/Q......vz1b.dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDG1E671NwFw1fPJ5SIyLvyy8DfONbUEejgXkNRBVFWv9ZCdahBQD/z8mGoBSgmqkjhL.VJuAA
bv1b0iIJN1G1zk3DXF9OoJkjU.....oy9...FF........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................f....M..
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.X.Y5.q....25....4....Y....c3....F....6/...24.....SF5Y
...U.W1KEyzlcisz....zTAe906.2AqzzzSi..U5WRVGVrzD6AqyTr69/.2...........G2WxDU.0A.
..Dbqxm4Iz1.J2OLSnyyz............Ek6zzD.....S6q383SzzulD4Tgo8ozD..........E.2c..
zzzz............z1...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E...3AU.V2E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.rJaQ....................................
..U/4MU............5.BnAnAnAnAwjyzzzzzzzzy1BnAnAnAnqzKv8AJJJJJxDcvpT6W6WEzXNaNaN
aN4xzQaNaNaNatzDOaNaNaNaFz1EwlE2F2Ftz........90E.......UN.2.......E7./.......U.E
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4.plKOV73.........................
4MU/.........................6.k........Z.A.......E3./........zD........Uz1.....
................................................................................
................................/....E/...E/....TBJOi32Qk7rPs/UFH/..............
..........U./2E./.......................kz1...................zD........kz1.....
..............xj..............................zD..........EwcBCWpWDty.........zD
........kzfaNaNaNaNiz.......................}
{Titel: feeding}
Loading...
anchored by Oxnot
anchored
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...61...2A...E2TIEJ1l58.1JlO4hZqS9ERhs8.aoObzn4pS7Ircb2.BdksrdgW1/k
................................hWccW8fvTz1........A./.........E........4/2...wD
...Uz6....kN..../Q.1/.....kR0...q3....E3.....2FOlyQwEPpD/Q......vz1b.dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDC1i/cLzk/yHkynq1J7L8zw0Y6XuRj0qDSHU/sYJGNxXZ1jXFrOaSzKzm0BJ7cVrjQ242c/S.
KxHCS.NiRAHSzIFGvqdRJbrjU.....26E...QU........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................a....M..
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.q....M2....C....m....c3....F....6/...A1.....SF5Y
...U.W1KEyzlcisz....zTAe906.2c..zzSi..U5WRVGVrzD6AqyTr69/.2............28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.kndRjg/xz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz............z1...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E...3AU.V2E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.rJaQ....................................
..U/4MU............5.BnAnAnAnAwjyzzzzzzzzy1BnAnAnAnqzKv8AJJJJJxDcvpT6W6WEzXNaNaN
aN4xzQaNaNaNatzDOaNaNaNaFz1EwlE2F2Ftz........90E.......UN.2.......E7./.......U.E
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4.plKOV73.........................
4MU/.........................6.k........Z.A.......E3./........zD........Uz1.....
................................................................................
................................/....E/...E/....TBJOi32Qk7rPs/UFH/..............
..........U./2E./.......................kz1...................zD........kz1.....
..............xj..............................zD..........EwcBCWpWDty.........zD
........kzfaNaNaNaNiz.......................}
{Titel: anchored}
Loading...
rocket tower by Oxnot
rocket tower
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A....ESeWNEVw6.bJRajSX0CAEoxKl1RtBJ.IcIiWh4Fq6.nnXDjMKVp0E
................................akffCJlp2z1........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....H..../M.1/.....U73....0....E3.....ANNpRltu3rD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2UaNaNaNat/.pAnAnAnAXzj........wz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDuYY7E.L5Pyn8x/Pp5bkRz6zlY4yyxqqjX3G5kkW7LxvKWklNP7uYzk.sDpWRRDtDF4lj78On
uxnHUKe2N2lYzyrpoyXHJBtDU.....Y88.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................O....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzz...U..6.V/...M2...kD....m....c3....F....6/....4.....SH5I
...t.W1KEyzlci6.Wbyw.2/.....oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.s0QiR4.........................
E....Ek.l2E.....I....A....kLGx4RVFLN..pPrJaQ.........................MU/4.......
.................UYI./.......y/k........3.A.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYpmQtp4.........................
.............................M2EBnAnAnAnmzfaNaNaNaNwzGnAnAnAn..E................
................................................................................
................................3....E/....0..../7oPsBJPjx4RcNoPgF4.............
............5...0.U.............OaNaNaNa3.YaNaNaNaNszAnAnAnAn2zD.......c7l9.....
...2.pAnAnAnA1.E........E.oAnAnAnAnoz...........................................
..........................................E.....I....E....kLmJqMd/bQjBKMgdpAW/..
.....................MV3...................vFVf53iSxzQD8QxckpXwDnAnAnAnAtz1.....
..././..........................................................................
........................................................}
{Titel: rocket tower}
Loading...
roller coaster by Oxnot
roller coaster
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...km73m9o/75.vAMFRNTcj1EmZSjV77Q4znc251TMSFlzaAI58pt6L.k
................................ThI6sYEzgz1........Y./..........OaNaNaNac.2...wD
...Uz6....Uh..../M.1/.....UU2...41....E3.....cQ830i6WYoD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.EnAnQD12../2UaNaNaNaNwzMaNaNaNa/zjBnAnAnAnSz9...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDZkPbGXp3Kxv6uUbRHoJQzETZET2./2qD5M3fd1pZkxPK7VhCoXV2zYD4rIWipOqj5xiejiQq
XxPYQxFb4H2NzaPH/6oxzlqDU.....Y.4.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2fnbI/....................................W....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzz..UO.s6.G/...w0...UD....o/...c3....F....6/...23.....SF5Y
...U.W1KE0slci6.Nnyz.0....6.os..zzSi..UAZRBEi7yD6U0dRIRSkz1..........2k.V2kXWF1.
.6oZjIk.0.2.H0/bvOonz...........2EE6.wzzz1..DybKF8oszsFdzu4Y1gyj.kH4sU/0yzP.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2./....I....A....EE0x4SBx4NoE4.rJaQ....................................
..........UNaNaNaNqzzwzzzzzzT4zDOaNaNaNy2.A.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....wpIdtKEk/bQjV5.............................
02E./2.........................EOaNaNaNaFy1........wz.........zDBnAnAnAngz1.....
................................................................................
................................/....E/....1....TNoPgFKOiRaJV75.V/kAY/..........
........................................kz1.....................nAnAnAnAjz1.....
...sz0.......UzD........6.2........yz........s.E........sz1........yzcNaNaNaNauj
............................................}
{Titel: roller coaster}
Loading...
gate by Oxnot
gate
Mandelbulb3Dv18{
g......1...k4...2....2A...kAk4TVfq73.rQEDe2v2CAEVOEhsNm8my90WrJK2eG6.hi4uDrwiV.E
................................nTqmzJ7dQz1........A./..................4/2...wD
...Uz6/...UZ.....M.1/.....U0/...H.....E3.....wUI5f/kjZpD/..Mxg.D...m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDTQhPPBGK2yPKiKRiR4W4z4HVJXiSxNfD2V1KNuWt3w1i20iKvp6QzKkeZ7W/L8sDqM7TKsei
Lwf7NoIY7PdUzItiYoHhB0rDU.....oy/.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xcp...............DlvyBR...............cNE2....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1EN.g5.h/...c0...EI....O1...c3....9....l....gGn..k4w3z0
HA1U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..qE/.zzSi...alwF.HWwD6MJOyyyDuz1...........m2I.kYjd2.
.o0FIhT67.A.dhSA5XWrz............6U1..6.....fjrwdvgqzslMvzRXg2.E..........E.lc..
uUXA..EWD7yHGpzD.0..........meZpwzPpzKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E../.I.//3E.....I....Y....UNjl4NdtqNdtaNtZYFH/...........................MU/4...
.....................2.......g.EAnAnAnAnQz1........uz0....................UaNaNa
NaNuzEnAnAnAnozD................................................................
.....................2.....3....7....ErPoxaQdBKMgZYFH/EP7NoI....................
.........6...........kAnAnAnAXzD..........YaNaNaNaNez0.........E..........UNaNaN
aN4xz0........zj...................ozUF92FpyVY.E........Uz1.....................
................................/....E/...U0....cJ4SoRaQdFaA7NoI................
............Cs....U.4MU/........OaNaNaNa7zHnAnAnAnAzz...........................
........................kz1........................................wzcNaNaNaNawD
........kz1........../....................E.....I....c.....OZV5Rb7LOYZYFH/......
......................U1C....6U/4M...................1.......k/E........sz1.....
................suFVf53iyy1........wz..................U4/2.....................
.....................................................2.....3....9....UKNgZ4S7NoI
....................................C.....U.06.......oAnAnAnAb.EbNaNaNaN5.IaNaNa
NaNyzMaNaNaNaN/EaNaNaNadhz9.......64.1......EO2EOaNaNaNavz1........wz...........
..........2.....................................................}
{Titel: gate}
Loading...

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconxxcaptainsaladxx:
xXCaptainSaladXx Featured By Owner 1 day ago  New Deviant
Alot of your stuff is really trippy...
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner 1 day ago
Thanks!
Reply
:iconlecristal:
lecristal Featured By Owner Jun 11, 2015  Professional Digital Artist
Thank You by KmyGraphic thank you my friend for the favs
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Jun 11, 2015
You're very welcome!
Reply
:iconembeel:
eMBeeL Featured By Owner May 31, 2015
:bow::iconthxfavplz::squee:
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Jun 1, 2015
You're welcome!
Reply
:iconlecristal:
lecristal Featured By Owner May 28, 2015  Professional Digital Artist
Thank You by KmyGraphic
thank you my friend for the favs
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner May 28, 2015
You're welcome!
Reply
:iconrecycledrelatives:
recycledrelatives Featured By Owner May 23, 2015  Hobbyist General Artist
Thx4FavingWork by recycledrelatives  Free Axolotl Icon by warriorgriffin  
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner May 24, 2015
You're welcome!
Reply
Add a Comment: